نقشه برای تاون هال ۸ و ضد نیروی هوایی

نقشه وار تاون هال ۸ ضد هوایی

نقشه ضد نیروی هوایی برای تاون هال 8 و کلن وار

در این قسمت برایتان یکی از بهترین نقشه ها برای تاون هال هشت را آورده ایم چیدمان این نقشه ضد نیروی هوایی و مخصوصا اژدها ( دراگون ) می باشد . توجه کنید که این نقشه برای کلن وار می باشد و چیدمان آن برای حفظ منابع نمی باشد و فقط برای کمتر دادن ستاره می باشد.

برای نقشه ضد نیروی هوایی برای تاون هال ۸ و کلن وار به ادامه مطلب بروید